Skip links

Polityka prywatności

RS Minus sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca właścicielem serwisu internetowego www.rsminus.pl, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis („Serwis”). Administrator serwisu dokłada najwyższych starań w celu ochrony powierzonych danych osobowych użytkowników oraz klientów.

Definicje

Administrator Danych – Spółka RS MINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000374959, NIP: 676-243-60-70.

Dane/dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych pod adresem www.rsminus.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub zarejestrowana w Serwisie korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu.

Dostęp do serwisu

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów w Serwisie, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia zamówionych produktów pod wskazany adres.

Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów online.  W celu świadczenia na rzecz użytkowników Serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu możemy zbierać dobrowolne zgody na wysyłanie Newslettera drogą elektroniczną oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej RS MINUS Sp. z o.o.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 2. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe;
 4. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 5. data i czas systemowy rejestracji w serwisie;
 6. czas nadejścia zapytania;
 7. pierwszy wiersz żądania http;
 8. kod odpowiedzi http;
 9. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 10. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 11. informacje o przeglądarce użytkownika;
 12. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, providerzy płatności on-line.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować wysyłając maila na adres: biuro@rsminus.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Linki do innych stron internetowych

Serwis www.rsminus.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe do naszego Serwisu.

Zmiany w Polityce prywatności

O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników Serwisu na łamach niniejszego Serwisu. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 16 października 2019 roku.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: biuro@rsminus.pl